Zbiranje podatkov
Naše podjetje spoštuje zasebnost, zato z osebnimi podatki strank ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajo
( Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu potrošnikov , Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov )
Osebni podatki se uporabljajo zgolj za nemoteno poslovanje podjetja.
Stranke, ki bodo podale privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo podučili o namenu uporabe danih osebnih podatkov in pravicah, ki jih določa zakonodaja.

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih boste posredovali je podjetje VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o., Gerbičeva ulica 39, 1380 Cerknica, matična št.: 5958377000, ki ga zastopa direktor Lah Ivan, tel. št.: 01 7096980 , e-pošta: vp.cerknica@siol.net

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Uporabniki osebnih podatkov so interni oddelki podjetja VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o., in njegovi pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo dokler traja pogodbeno razmerje oziroma omejeno dalj časa, če tako določa zakon ali je tak zakoniti interes VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o.. Skladno s 5. odstavkom 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1, smo račune dolžni hraniti 10 let.

Pravice uporabnikov
Stranka oz. uporabnik spletne strani lahko od podjetja VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o., (upravljalec osebnih podatkov) preko naslednjega e-poštnega naslova zahteva, da preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov: vp.cerknica@siol.net

• Uporabnik spletne strani ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po dostopu do osebnih podatkov.
• Uporabnik spletne strani ima pravico do popravka netočnih podatkov, ki so bili pridobljeni med uporabo le te. Upravljalec osebnih podatkov mora najprej preveriti identiteto osebe, ki povprašuje po popravku netočnih osebnih podatkov.
• Uporabnik spletne strani ima pravico do pozabe oz. izbrisa osebnih podatkov, ob izpolnjenih pogojih, ki jih določa 17. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
• Uporabnik spletne strani ima pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za neposredno trženje in profiliranje.
• Uporabnik spletne strani ima pravico do odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi.
• Uporabnik spletne strani ima pravico do pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic
• Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov: vp.cerknica@siol.net
• Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
• Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Varovanje zasebnosti
• Za podjetje VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o., in njegovo spletno stran https://veterinacerknica.si/ so vsi prejeti osebni podatki strank in uporabnikov spletne strani (kot so: ime in priimek, naziv podjetja, država, poštni naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, IP naslov) zasebni in zaupni.
• Osebni podatki so shranjeni v skladu z zakonodajo in dostopni le pooblaščenemu osebju ter osebi čigar so last.
• Osebni podatki se uporabljajo izključno za obdelavo naročil in pošiljanje izdelkov iz spletne trgovine. Podjetje VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o., osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, brez privolitve kupca.

Varovanje podatkov
Podatki o strankah oz. kupcih so shranjeni v digitalni obliki, se v tej tudi obdelujejo in varujejo v skladu z zakonodajo. Osebne podatke stranke potrebujemo za obdelavo naročil in pošiljanje izdelkov iz spletne trgovine. Vse osebne podatke bomo hranili tajno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Arhiv računov
Račun se izstavi ob prejetju pošiljke, kopijo računa boste prejeli tudi preko e-pošte. Vsi dokumenti (evidence nakupov, naročila, računi, reklamacije) se hranijo v poslovalnici podjetja VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA d.o.o., Gerbičeva ulica 39, 1380 Cerknica. Registrirani kupec lahko zahteva kopije dokumentov, ki se mu jih posreduje v elektronski ali papirni obliki.

V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, pogodbe ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, ne bo mogoče izvajati. Ne sprejemamo avtomatiziranih odločitev v smislu 22. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ne oblikujemo profilov.